A li mammi pa loro festa

ritratto di Nino Lacagnina

Vulissi turnare picciliddu

pi stari ancora tra li vrazza to

e sentiri u sciauru do to senu

mentri mi canti na duci ninnaò.

Chi felicità sentiri a to vuci

carizzari a to faccia bedda

mentri i to occhi brillanu cumu stiddi.

Cumu trimava

quannu ti vidiva tristi

pi qualche dispiacire da to vita

e priava allura tutti li santi

pi fariti turnari surridente cumu prima.

Nenti mi facisti mancare

amuri, gioia, dilettu

cumu sulu tutti i mammi du munnu sannu fari.

           ninoelle

Il tuo gradimento: Nessuno (1 voto)

ritratto di shapiro49

eh......ma u Tempu passa e,

eh......ma u Tempu passa e, quandu s'indivài si pigghia puru cosi e personi che non volarìvumu perdiri mai.....................

ciao

ritratto di Nino Lacagnina

A li mammi pa loro festa

Vero è chiddu ca  dici Shapì! Ma quannu si pigghia a mamma pare ca chiù nenti di tantu tintu po capitare na to vita. ninoelle